PORTFELJ / Doc. dr. sc. Vanja Slavuj

Portfelj

Doc. dr. sc.

Vanja Slavuj

Odjel za informatiku

Zavod za računarstvo

Kontakt

T +385 51 584 723

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA O-423

KONZULTACIJE četvrtkom, od 10.00 do 12.00 sati

Vidljivost

Obrazovanje

2012. - 2017.

Doktor (informacijskih i komunikacijskih) znanosti

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Informatika"

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

2011. - 2012.

-

Informacijske i komunikacijske znanosti

Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

29.10.2008. - 07.06.2011.

Magistar edukacije engleskog jezika i književnosti i informatike

Diplomski studij engleskog jezika i književnosti i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

20.07.2005. - 16.10.2008.

Prvostupnik engleskog jezika i književnosti i informatike

Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

04.11.2019. -

Docent

Održavanje predavanja i vježbi nekoliko kolegija.

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

16.09.2017. -

Vanjski suradnik

Održavanje predavanja i seminara.

Filozofski fakultet u Rijeci

01.07.2017. - 03.11.2019.

Poslijedoktorand

Održavanje predavanja i vježbi nekoliko kolegija.

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

27.11.2014. -

Vanjski suradnik

Održavanje vježbi.

Pomorski fakultet u Rijeci

01.07.2011. - 30.06.2017.

Znanstveni novak / Asistent

Održavanje vježbi.

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

2011.

Profesor engleskog jezika i književnosti

Održavanje nastave (zamjena).

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci

Članstva

01.03.2019. -

Udruga MIPRO

30.06.2014. -

Bilingualism Matters@Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2020 -

Osnove informatike

Sveučilišni preddiplomski studij politehnike (novi)

Odsjek za politehniku u Rijeci

Predavač i asistent

2020 -

Elektroničko gospodarstvo

Diplomski jednopredmetni studij informatike (moduli PI i IKS), Diplomski sveučilišni studij Informatika (smjer: nastavnički), Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Informatika (smjer: nastavnički)

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

2020 -

Operacijski sustavi

Sveučilišni preddiplomski studij informatike, Sveučilišni diplomski studij politehnike i informatike (novi)

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

2019 - 2020

Engleski jezik za potrebe IT struke

Sveučilišni preddiplomski studij informatike

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Nositelj kolegija

2019 -

Primjena hipermedije u obrazovanju 2

Diplomski sveučilišni studij Informatika (smjer: nastavnički)

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Predavač i asistent

2019 -

Multimedijski i hipermedijski sustavi

Diplomski jednopredmetni studij informatike (moduli PI i IKS)

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Predavač i asistent

2017 - 2020

Osnove informatike

Sveučilišni preddiplomski studij politehnike (stari)

Odsjek za politehniku u Rijeci

Predavač i asistent

2017 - 2018

Provjera i procjena znanja stranoga jezika

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti – nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

Predavač i asistent

2017 -

Računalna potpora prevođenju

Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja

Filozofski fakultet u Rijeci

Predavač

2014 - 2015

Operacijski sustavi 2

Preddiplomski studij informatike, Preddiplomski dvopredmetni studij informatike, Sveučilišni diplomski studij politehnike i informatike

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

2014 -

Operacijski sustavi

Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Asistent

2012 - 2013

Informatika

Preddiplomski sveučilišni studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

Asistent

2011 - 2020

Operacijski sustavi 1

Preddiplomski studij informatike, Preddiplomski dvopredmetni studij informatike, Preddiplomski sveučilišni studij Matematika, Sveučilišni preddiplomski studij Fizika, Sveučilišni diplomski studij politehnike i informatike

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

2011 - 2016

Teorija sustava

Preddiplomski studij informatike, Preddiplomski dvopredmetni studij informatike, Preddiplomski sveučilišni studij Matematika

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

Mentor u završnim radovima

21.04.2020. - 29.09.2020.

Usporedba mogućnosti alata Blender i Autodesk Maya za 3D modeliranje

David Janeš

Preddiplomski studij informatike

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

09.03.2020. -

Analiza besplatnih alata za početno učenje 3D modeliranja

Markus Dobrinić

Preddiplomski studij informatike

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

17.01.2020. - 28.09.2020.

Virtualna i proširena stvarnost – pregled hardverskih i softverskih rješenja

Toni Šlosel

Preddiplomski studij informatike

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

07.01.2020. - 23.09.2020.

Online nastava za vrijeme koronavirusa: Analiza primjene računalnih programa u online nastavi u RH

Marko Berberović

Diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti i informatike (dvopredmetni studij)

Filozofski fakultet u Rijeci

16.01.2019. - 29.09.2020.

Upravljanje procesima u operacijskom sustavu Linux

Emma Debelec

Preddiplomski studij informatike

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

01.03.2018. - 30.09.2019.

Značajke korisničkog sučelja na primjeru sustava za učenje jezika

Paola Blašković

Diplomski studij informatike

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Osobni razvoj

06.03.2020. -

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje

Financiranje: 10 ECTS

10.12.2019. - 10.12.2019.

Mentorska radionica: Novi izazovi mentoriranja doktorskih studenata

Financiranje: 8 sati

01.11.2019. - 29.02.2020.

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju

Financiranje: 5 ECTS

21.02.2019. - 22.02.2019.

Metodologija razvoja obrazovnih programa i poučavateljskih kompetencija

Financiranje: 16 sati

10.11.2017. - 10.11.2017.

Radionica o ishodima učenja

01.03.2016. - 01.03.2016.

Nastavničke kompetencije u visokom obrazovanju

07.07.2013. - 21.07.2013.

Personal & Shared Strategies for Teachers in Web 2.0

Financiranje: 5 ECTS

Obrazovni projekti

01.09.2019. -

LanGuide

Financiranje: Europska unija (Erasmus+)

01.07.2019. - 12.10.2021.

Razvoj internacionalnog obrazovnog programa Veleri-OI IoT School

Financiranje: Europska unija (Europski socijalni fond)

2019. -

Digital learning environments in the 21st century

Financiranje: CEEPUS

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

20.05.2019.

User evaluation of an adaptive language learning system prototype

Slavuj, Vanja ; Kovačić, Božidar; Jugo, Igor

Proceedings of the 42nd International Convention MIPRO 2019 - 873-878

http://docs.mipro-proceedings.com/proceedings/mipro_2019_proceedings.pdf

Preuzeto sa:https://www.bib.irb.hr/1037294

A1

2017.

Adaptivity in educational systems for language learning: a review

Slavuj, Vanja ; Meštrović, Ana ; Kovačić, Božidar

Computer Assisted Language Learning - 30 64-90

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=840648

WOS

2016.

Adaptive E-learning System for Language Learning: Architecture Overview

Slavuj, Vanja ; Kovačić, Božidar ; Jugo, Igor

Proceedings of the 39th International Convention MIPRO 2016 - 1056-1060

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827026

A1

2016.

Guiding Students towards Frequent High-Utility Paths in an Ill-Defined Domain

Jugo, Igor ; Kovačić, Božidar ; Slavuj, Vanja

Proceedings of the 9th International Conference on Educational Data Mining - 599-600

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=826315

A2

2016.

Increasing the adaptivity of an intelligent tutoring system with educational data mining: a system overview

Jugo, Igor ; Kovačić, Božidar ; Slavuj, Vanja

International Journal of Emerging Technologies in Learning - 11 67-70

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800570

A1

2015.

Integrating a Web-based ITS with DM tools for Providing Learning Path Optimization and Visual Analytics

Jugo, Igor ; Kovačić, Božidar ; Slavuj, Vanja

Proceedings of the 8th International Conference on Educational Data Mining - 574-575

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767652

A2

2015.

Intelligent Tutoring Systems for Language Learning

Slavuj, Vanja ; Kovačić, Božidar ; Jugo, Igor

Proceedings of the 38th International Convention MIPRO 2015 - 915-920

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767201

A1

2014.

Using Data Mining for Learning Path Recommendation and Visualization in an Intelligent Tutoring System

Jugo, Igor ; Kovačić, Božidar ; Slavuj, Vanja

Proceedings of the 37th International Convention MIPRO 2014 - 1042-1047

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=698597

A1

2013.

Assessing user satisfaction with a system for e- learning based on dialogue

Slavuj, Vanja ; Kovačić, Božidar ; Jugo, Igor

La médiation numérique: renouvellement et diversification des pratiques - 221-236

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662260

A1

2013.

A proposal for a web based educational data mining and visualization system

Jugo, Igor ; Kovačić, Božidar ; Slavuj, Vanja

Proceedings of the 5th International Conference on Information Technologies and Information Society ITIS 2013 - 59-64

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659663

A1

2013.

OLAP TOOLS IN EDUCATION

Subotić, Danijela ; Poščić, Patrizia ; Slavuj, Vanja

Media, culture and public relations - 4 34-44

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=654732

A2

2012.

Improvement of system for distance learning based on dialogue by appliance of statistical analysis

Kovačić, Božidar ; Jugo, Igor ; Slavuj, Vanja

Proceedings of the 35th International Convention MIPRO 2012 - 1794-1797

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=597386

A1

2012.

OLAP TOOLS IN EDUCATION

Subotić, Danijela ; Poščić, Patrizia ; Slavuj, Vanja

- 207-217

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=585711

Kongresna priopćenja

17.11.2019.

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije u poučavanju jezika: stavovi i iskustva nastavnika

Krušić, Lucija; Slavuj, Vanja; Kovačić, Božidar

Predavanje

Suvremene teme u odgoju i obrazovanju - STOO Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://www.bib.irb.hr/1037304

22.05.2019.

Web-based adaptive system for English language learning

Slavuj, Vanja; Kovačić, Božidar; Jugo, Igor

Demonstracija

Calico 2019 Montreal, Kanada

Preuzeto sa:https://www.bib.irb.hr/1037288

26.09.2015.

A Proposal for the Model of an Intelligent Tutoring System for Language Learning – Language Perspective

Slavuj, Vanja

Predavanje

6th Alpen Adria Anglistics Conference Alpen-Adria Universität, Klagenfurt, Austrija

Znanstveni projekti

13.02.2020. -

Measuring the Social Dimension of Culture (MESOC)

Suradnik

Europska unija (H2020) 2.985.937,50 €

https://cordis.europa.eu/project/id/870935

01.09.2019. -

Languide

Suradnik

Europska unija (Erasmus+)

http://languide.si/en/project-description

01.07.2019. -

Razvoj internacionalnog obrazovnog programa Veleri-OI IoT School

Član projektnog tima

Europska unija (Europski socijalni fond) 1.769.698,00 HRK

https://iot-school.veleri.hr/

2018. -

Povećanje učinkovitosti analitike učenja u sustavima e-učenja zasnovane na interaktivnoj vizualizaciji podataka

Član istraživačkog tima

Sveučilište u Rijeci

2018. -

Izgradnja sistemskog kataloga nove generacije skladišta podataka

Član istraživačkog tima

Sveučilište u Rijeci

https://dsubotic1.wixsite.com/spisk

01.09.2014. - 31.08.2016.

Creative Classroom

Suradnik

Europska unija (Erasmus+) 160.000,00 €

<a href="http://www.bcskoolitus.ee/creativeclass/?page_id=79">http://www.bcskoolitus.ee/creativeclass/?page_id=79</a>

2013. - 2018.

Povećanje učinkovitosti sustava za e-učenje podržano dubinskom analizom podataka

Član istraživačkog tima (doktorand)

Sveučilište u Rijeci

https://portal.uniri.hr/Projekti/522?controler=projekti

2011. - 2013.

Sustav učenja na daljinu zasnovan na dijalogu za potrebe e-poslovanja

Suradnik

Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa

http://zprojekti.mzos.hr/public/c-prikaz2_det.asp?psid=7&ID=619

Znanstveni skupovi

21.05.2019. - 25.05.2019.

Calico 2019

Montreal, Kanada Autor, predavač

30.05.2016. - 03.06.2016.

39th International Convention MIPRO 2016

Opatija, Hrvatska Autor, predavač

25.09.2015. - 27.09.2015.

6th Alpen Adria Anglistics Conference: Crossing Boreders and Challenging Boundaries

Klagenfurt, Austrija Autor, predavač

25.06.2015. - 26.06.2015.

CompSysTech '15 - International Conference on Computer Systems and Technologies

Dublin, Irska Sudionik

25.05.2015. - 29.05.2015.

38th International Convention MIPRO 2015

Opatija, Hrvatska Autor, predavač

29.04.2013. - 30.04.2013.

Document numérique et société

Zagreb, Hrvatska Autor, predavač

28.06.2012. - 30.06.2012.

The 19th International Scientific Conference Society and Technology 2012 - Dr Juraj Plenković

Lovran, Hrvatska Autor, sudionik

21.05.2012. - 25.01.2012.

35th International Convention MIPRO 2012

Opatija, Hrvatska Autor, predavač

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

2015. - 2019.

Festival znanosti, Otvoreni dan sveučilišnih odjela

Tetragon

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Volonterstvo

2014. -

Webmaster Bilingualism Matters@Rijeka

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.07.2019. - 01.10.2020.

Erasmus koordinator

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

01.09.2017. - 30.09.2018.

Voditelj diplomskih radova

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

2012. -

Predstavnik Odjela za informatiku

Odbor za zaštitu na radu i zaštitu od požara Sveučilišta u Rijeci

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016