PORTFELJ / Maša Plešković

Portfelj

Maša Plešković

Kontakt

Obrazovanje

2008. - 2019.

doktorica znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije

Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1992. – 1996.

profesor hrvatskog jezika i književnosti

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1999.

knjižničarka

Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka

1997. – 1999.

profesorica hrvatskoga jezika i književnosti

Ugostiteljska škola, Opatija

2000. – 2002.

lektorica hrvatskoga jezika

Sveučilište u Firenci (Italija), Filozofski fakultet

2005. – 2008.

lektorica hrvatskoga jezika

Sveučilište u Padovi (Italija), Filozofski fakultet

2006. – 2008.

lektorica hrvatskoga jezika

Sveučilište u Bologni (Italija), MIREES - Interdisciplinary Master’s in East European Research and Studies

2009. – 2015.

lektorica hrvatskoga jezika

Sveučilište u Ljubljani (Slovenija), Filozofski fakultet

2015. – 2017.

profesorica hrvatskoga jezika

Škola stranih jezika Sputnik, Zagreb

2017. – 2019.

asistentica

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku

Članstva

2017.

Bilingualism Matters @Rijeka

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2014.

Between elitism and democratisation: the standard language in academic community

Matešić, Mihaela; Plešković, Maša;

Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, XXVII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjeju lingvistiku

2013.

" Who did you call a missus?!"–or a look at a (pragma) linguistic problem in modern Croatian

Matešić, Mihaela; Plešković, Maša;

Jezik i informacija-Međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

2012.

Kulturspezifische Elemente in Lehrwerken für Kroatisch als Zweit-und Fremdsprache

Košuta, Nataša; Plešković, Maša;

Peti hrvatski slavistički kongres

2012.

Mr and Mrs from opposition into apposition-on the pragmatics of addressing in Croatian.

Matešić, Mihaela; Plešković, Maša;

5. stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika

2011.

Croatian with or without grammar

Hadži, Vesna Požgaj; Plešković, Maša; Čužić, Tomislav;

Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje - 13 177-200

2010.

Motivacija studentata ljubljanskoga sveučilišta za studij južnoslavenskih jezika

Plešković, Maša;

Srpski kao strani jezik u teroiji i praksi - 229-237

2010.

Verb Morphology in Textbooks for Croatian as a Foreign Language

Hadži, Vesna Požgaj; Plešković, Maša; Ćužić, Tomislav; Bulc, Tatjana Balažic;

Sarajevski filološki susreti I

2010.

Communicating Culture–Cultural Elements in Foreign Language Teaching

Hadži, Vesna Požgaj; Bulc, Tatjana Balažic; Plešković, Maša; Benjak, Mirjana;

Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe

Znanstveni projekti

2017. - 2019.

AThEME - Advancing the European Multilingual Experience

asistentica

Europska Unija

https://www.atheme.eu

Znanstveni skupovi

23.06.2019. - 28.08.2019.

International Symposium on Bilingualism: The Next Generation

Edmonton, Kanada suautor

31.01.2019. -

AThEME Final Conference „Multilingualism Across the Lifespan: Opportunities and Challenges for the European Citizen“

Bruxelles, Belgija suautor i izlagač

07.09.2018. -

Bilingualism Matters First Research Symposium

Edinburgh, UK suautor i izlagač

08.06.2018. - 10.06.2018.

CLARC „Perspektive jezične raznolikosti”

Rijeka suautor i izlagač

24.04.2015. - 26.04.2015.

XXIX. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku HDPL „Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja”

Zadar suautor i izlagač

18.04.2013. - 20.04.2013.

XXVII međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku HDPL „Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću”

Dubrovnik suautor

11.05.2012. - 13.05.2012.

XXVI međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku HDPL „Jezik ako informacija”

Zagreb suautor i izlagač

27.11.2010. -

Međunarodni znanstveni skup Filološka istraživanja danas FID

Beograd suautor i izlagač

22.10.2010. - 24.10.2010.

Srpski kao strani jezik

Beograd autor i izlagač

07.09.2010. - 10.10.2010.

Peti hrvatski slavistički kongres

Rijeka suautor i izlagač

14.05.2010. - 15.05.2010.

Međunarodni suradni skup: Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe

Skoplje suautor i izlagač

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

30.5.2019.

Predavanje: Istraživanje fijumanskoga dijalekta: izazovi, rezultati i preporuke za očuvanje

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Centar za jezična istraživanja

Predavač

13.2.2019.

Predavanje: Fijumanski dijalekt: očuvanje ili napuštanje jezika?

Završni sastanak suradnika i dionika na projektu AThEME u Hrvatskoj

Suautor

10.07.2015. - 11.07.2015.

Predavanje: Surogat ili o komunikacijskim strategijama u srodnim jezicima

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga SIH

Predavač

05.07.2012. - 06.07.2012.

Okrugli stol: Hrvatska traži lektora

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga SIH

Voditeljica

05.07.2012. - 06.07.2012.

Predavanje: Gospodin i gospođa iz opozicije u apoziciju ili o pragmatici oslovljavanja u hrvatskome jeziku

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga SIH

Suautor i predavač

08.07.2011. - 09.07.2011.

Radionica: Mi o društvu, društvo pred vratima

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga SIH

Suautor i predavač

08.07.2011. - 09.07.2011.

Svirači se ne trude uzalud

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga SIH

Suautor i predavač

09.07.2010. - 10.07.2010.

Radionica: Jabuke i kruške ili kako razvijati interkulturnu kompetenciju

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga SIH

Suautor i predavač

Javno djelovanje

Intervjui

02.04.2019.

Dialetto fiumano: stimolarlo affinche' scompaia

La Voce del Popolo

Rijeka

Medijski nastupi

rujan 2012.

„Jezik i predrasude“

HRT - HR 1