PORTFELJ / Iva Parenta

Portfelj

Iva Parenta

Pravni fakultet

Katedra za kazneno postupovno pravo

Kontakt

T 051 359 678

UNIRI e-mail

e-mail 1

Vidljivost

Radno iskustvo

2020. -

Asistent na Katedri za kazneno postupovno pravo

Pravni fakultet Rijeka

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018